Avslutad dialog

Detaljplan för del av Starbo - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

30 maj 2018, 00:00 till

20 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd från 30 maj till och med 20 juni 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra sammanbyggande av de befintliga huvudbyggnaderna och de befintliga garagen för samtliga fastigheter inom planområdet.

Beskrivning

Planområdet omfattar det sedan tidigare detaljplanelagda bostadsområdet i Starbo, söder om Stenhagen och väg  55/Enköpingsvägen, i västra delen av Uppsala, se bild nedan. Fågelvägen är det cirka 4 kilometer till Stora torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se.