Resultat av dialog

Detaljplan för del av kvarteret Vimpeln – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 5 juni 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

29 augusti 2016, 00:00 till

19 september 2016, 00:00

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnad för olika centrumverksamheter, kontor och laboratorium inom fastigheten Kungsängen 35:4.

Beskrivning

Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med en levande och publik bottenvåning som ett tillskott i området. Enligt förslaget kommer byggnaden uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning, samt ett underbyggt parkeringsgarage.

Planområdet ligger mellan Kungsgatan och Vimpelgatan i stadsdelen Kungsängen, cirka 1,5 kilometer från centrala Uppsala.