Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

30 augusti 2019, 00:00 till

20 september 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den befintliga byggnaden inom fastigheten. Detaljplanen är på granskning 30 augusti–20 september.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed S:t Johannesgatan och S:t Larsgatan i kvarteret S:t Johannes. Fastigheten ligger centralt i staden, cirka 200 meter nordväst om Uppsala domkyrka.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se