Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Sofielund - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd mellan 5 mars och 16 april 2019. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att mer effektivt utnyttja marken genom att tillåta kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet inom fastigheten Boländerna 23:10.

Beskrivning

Planområdet är beläget i Boländerna, mellan Kungsängsvägen och Björkgatan cirka 1,7 kilometer från Resecentrum.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.