Avslutad dialog

Detaljplan för del av kv. Söderhällby

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

26 januari 2017, 00:01 till

16 februari 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av kvareret Söderhällby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga gasanläggningen inom regionbussdepån i Östra Fyrislund för att samlokalisera stadsbussar och regionbussar.

Beskrivning

Planområdet är beläget i östra Fyrislund intill Söderhällbygatan och omfattar delar av fastigheten Söderhällby 1:8 och Vaksala Norrby 1:3. Planområdet är cirka 1 hektar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga gasanläggningen inom regionbussdepån i Östra Fyrislund för att göra samlokalisering av stadsbussar och regionbussar möjlig.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se