Avslutad dialog

Detaljplan för del av Flogstavallen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

17 mars 2017, 00:00 till

7 april 2017, 23:59

Sammanfattning

Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter och till viss del centrumverksamhet.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby, cirka två kilometer väster om Uppsala centrum.

Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter och till viss del centrumverksamhet. Planen medger en bebyggelse mellan sex och sju våningar.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se