Pågående dialog

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4 - samråd

Dialogen avslutas

7 februari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd 20 december 2018 till 7 februari 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral med så kallad kretsloppsfunktion. Utöver återvinningscentralen möjliggörs en drivmedelsstation längs med Österleden.

Så här gör du

Lämna synpunkter via webbformulär

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun 
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger vid Uppsalas norra infart, i östra delen av Lerdammsparken. Från planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum. Området består av delar av fastigheterna Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4. Området avgränsas av Bärbyleden i öster, Österleden i söder och E4:an i norr.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se