Avslutad dialog

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 december 2018, 00:00 till

7 februari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd 20 december 2018 till 7 februari 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral med så kallad kretsloppsfunktion. Utöver återvinningscentralen möjliggörs en drivmedelsstation längs med Österleden.

Beskrivning

Planområdet ligger vid Uppsalas norra infart, i östra delen av Lerdammsparken. Från planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum. Området består av delar av fastigheterna Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4. Området avgränsas av Bärbyleden i öster, Österleden i söder och E4:an i norr.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se