Avslutad dialog

Detaljplan för Almtunaskolan - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

8 juli 2019, 00:00 till

30 augusti 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya för- och grundskolebyggnader vid Almtunaskolan för ett ökat antal elever samt en ny idrottshall. Syftet är även att möjliggöra en utveckling av den befintliga Almtunaskolan och byggnaderna där förskolorna Ior och Löfteslandet ligger, samt möjliggöra en bättre struktur på skolgårdarna. Detaljplanen är på samråd 8 juli–30 augusti.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Fålhagen och avgränsas av Hjalmar Brantingsgatan i norr, Björkgatan i öst samt av villabebyggelse i övriga väderstreck.Avståndet till Stora torget är 1,5 kilometer.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se.