Information

Det är förbjudet att släppa ut förorenat vatten

Informationsblad om vad som gäller för utsläpp av vatten.

Sammanfattning

Här kan du läsa om vad som gäller vid utsläpp av vatten till dagvattenledning och vattendrag.