Delegationsordning

Delegationsordning utbildningsnämnden

Delegationsordningen för utbildningsnämnden beslutades 19 april 2017.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • utskott och deras roller
  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av beslut.