Delegationsordning

Delegationsordning räddningsnämnden

Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • administration
  • delegeringsförteckning.