Delegationsordning

Delegationsordning plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för plan- och byggnadsnämnden reviderades 22 juni 2016.

Dokument

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • utskott
  • administration
  • delegeringsförteckning.