Delegationsordning

Delegationsordning idrotts- och fritidsnämnden

Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens:

  • delegerad beslutanderätt
  • anmälan av delegeringsbeslut
  • verkställighetsbeslut
  • arbetsutskott

Delegationsordningen innehåller också en delegeringsförteckning med ärenden inom nämndens område där någon annan än nämnden får beslutanderätt.