Delegationsordning

Delegationsordning gatu- och samhällsmiljönämnden

Delegationsordning för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Dokument

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • arbetsutskott
  • arbetsordning 

Delegationsordningen innehåller också en delegeringsförteckning med ärenden inom nämndens område där någon annan än nämnden får beslutanderätt.