Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • utskott
  • administration 
  • delegeringsförteckning.