Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden från 2015.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • utskott
  • administration 
  • delegeringsförteckning.