Delegationsordning

Delegationsordning för kulturnämnden

Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerade beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • administration
  • delegeringsförteckning.