Delegationsordning

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen reviderades 25 maj 2016.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • arbetsordning 
  • delegeringsförteckning
  • förkortningar.