Delegationsordning

Delegationsordning arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • utskott
  • individutskott
  • anmälan om delegeringsbeslut
  • verkställighetsbeslut 
  • förkortningar
  • administration
  • delegeringsförteckning.