Delegationsordning

Delegationsordning äldrenämnden

Delegations- och arbetsordning för äldrenämnden beslutades 22 augusti 2019.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • organisationsskiss 
  • arbetsordning 
  • delegeringsförteckning.