Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning socialnämnden

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om: 

  • socialtjänstlagens regler om delegering av ärenden 
  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • organisationsskiss
  • utskott
  • arbetsordning 
  • förkortningar
  • delegeringsförteckning.