Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning omsorgsnämnden

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om: 

  • kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd
  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • organisationsskiss för omsorgsnämnden 
  • vad som gäller i administrativa frågor för omsorgsnämnden 
  • omsorgsnämndens delegeringsförteckning.