Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning namngivningsnämnden

Delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningen kan du läsa om: 

  • namngivningsnämndens regler för delegering av ärenden 
  • delegerad beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • utskott
  • arbetsordning 
  • delegeringsförteckning.