Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden 2019

Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.