Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning för plan- och byggnadsnämnden

Delegations- och arbetsordning för plan- och byggnadsnämnden reviderades 18 april 2018.

Sammanfattning

I delegations- och arbetsordningen kan du läsa om nämndens: 

  • delegerade beslutanderätt 
  • anmälan av delegeringsbeslut 
  • verkställighetsbeslut 
  • utskott
  • delegeringsförteckning.