Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden.

Sammanfattning

I Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden kan du läsa om:

  • Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd
  • delegerad beslutanderätt
  • anmälan av delegeringsgbeslut
  • verkställighetsbeslut
  • organisationsskiss
  • arbetsordning
  • delegeringsförteckning
  • förkortningar.