Policy

Cykelpolicy för Uppsala kommun

Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Dokument

Cykelpolicy

PDF, 43 KB | Lyssna

oktober 2013

Sammanfattning

För att målen för cykeltrafiken ska bli verklighetär det av avgörande betydelse att dessa intentioner genomsyrar all planering och alla beslut – från översiktlig planering till detaljplanering och bygglov samt vidare till förvaltningsskedet.

Uppsala kommuns viljeinriktning är att

 • öka andelen cykelresor i Uppsala
  Andelen cykelresor inom Uppsala kommun ska öka som en följd av effektiva satsningar för cykeltrafiken.
 • Uppsala ska uppfattas som en stad för cyklister
  Uppsala kommun ska uppmuntra till cykling genom att prioritera cykeltrafiken högt.
 • det ska vara tryggt och säkert att cykla i Uppsala
  Nollvisionens intentioner ska alltid eftersträvas i syfte att eliminera antalet dödade och svårt skadade cyklister i Uppsala.
 • det ska gå snabbt att cykla i Uppsala
  Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska vara mycket god i Uppsala.
 • det ska vara bekvämt att cykla i Uppsala
  Det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Uppsala.