Handlingsplan

Broschyr om handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik

Handlingsplanens intention är att lägga grunden för det fortsatta cykelarbetet utifrån ambitionen om att fler ska använda cykeln som transportmedel.

Sammanfattning

Broschyren är en sammanfattning av handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik. 

Läs handlingsplanen i sin helhet.