Information

Cykelbokslut 2015

En sammanställning av Uppsala kommuns insatser för cykelåkning under året.

Dokument

Sammanfattning

För tredje året i rad har Uppsala kommun tagit fram en sammanställning över de cykelinsatser som har genomförts under året. Med detta bokslut är ambitionen att cykeln ska få en ökad status såväl inom den egna organisationen som bland kommunens invånare.

Förhoppningen är att detta ska leda till att fler ser cykeln som det självklara valet av transportmedel vid korta och medellånga resor.