Information

Checklista - är ditt avlopp rött, gult eller grönt?

Informationsblad: checklista- är ditt avlopp rött, gult eller grönt?

Sammanfattning

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan. I informationsbladetkan du läsa mer om grönt, rött och gult avlopp.