Program

Bredbandsprogram

Riktlinjer för hur kommunen ska arbeta internt med olika aktörer när det gäller infrastruktur och utbyggnad av elektronisk kommunikation.

Dokument

Bredbandsprogram 2013–2020

PDF, 365 KB | Lyssna

november 2013

Sammanfattning

År 2020 ska regeringens mål för bredbandsnätet i Sverige vara uppfyllt. Det innebär att minst 90 procent av medborgarna ska ha tillgång till en internetuppkoppling på minst 100 megabit per sekund. Det är ett mål som även gäller för Uppsala.

Kommunen samarbetar med privata företag

Kommunen äger inget eget bredbandsnät utan arbetar tillsammans med privata företag för att tillgodose kraven på utbyggnad av snabbt bredband. Kommunen ansvarar alltså inte själva för att bygga ut bredbandsnätet.

Förutom att samarbeta med privata företag för att utveckla snabbare bredband, har kommunen också kontakter med bygdeföreningar där vi förklarar hur de ska göra för att få bredband. Sedan 2013 finns det en bredbandsstrateg på kommunledningskontoret som jobbar med bredbandsfrågan i kommunen.