Riktlinje

Brandförsvarets insatsförmåga

Information om räddningstjänstens insatsförmåga och vilka krav det ställer på byggnaders byggnadstekniska brandskydd.

Sammanfattning

Läs om räddningstjänstens insatsförmåga vid 

  • utrymning genom fönster via räddningstjänstens stegutrustning
  • räddningsvägar och uppställningsplatser för bärbara stegar
  • styrning av räddningshissar, brandgasventilatorer och manöverdon eller motsvarande
  • låsning och tillhållning för brandgasventilatorer, manöverdon, stigarledningar, bommar och grindar.