Information

Brandförsvaret informerar: Om risker vid Vattenfall AB Värme Uppsala

Information till allmänheten om risker och faror vid eventuella kemikalieolyckor eller brand vid Vattenfall AB Värme Uppsala

Sammanfattning

Vattenfall AB:s värmeverk i Boländerna och i Husbyborg omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagstiftningen ställer krav på företaget och på kommunen. Det ska finnas tydlig information om vad du som medborgare ska göra vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Beredskap

Om det skulle uppstå en brand eller något utsläpp som behöver en snabb insats finns det en organisation som tar hand om händelsen. Vattenfall Värme Uppsala har återkommande haveriövningar och övar både internt och tillsammans med Räddningstjänsten så att all personal som har en uppgift snabbt kan agera om olyckan är framme.

Varningssignal

Om Räddningstjänsten bedömer att en olycka kan innebära en risk för allmänheten startar de VMA-larmet (Viktigt Meddelande Allmänheten). Exempel på en sådan situation kan vara en brand med kraftig rökutveckling eller ett ammoniakutsläpp.

Så låter VMA utomhus

Signalen består av 7 sekunder långa signaler, med 14 sekunders lång paus emellan. Detta upprepas under cirka 2 minuter från kommunens tyfoner. Det är samma signal som testas klockan 15.00 den första måndagen i mars, juni, september och december.

Inomhus

Radio- och TV-sändningar bryts för ett "Viktigt meddelande till allmänheten". Informationen läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.

Vid VMA ska du: 

  1. Söka skydd inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventilation
  3. Lyssna på radio och TV

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa.
Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök eller gas.
Eftersom röken och gasen följer med vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det blåser och undvika att stå i vindriktningen.