Information

Brandförsvaret informerar: Om risker vid Sandvik Coromant AB

Information till allmänheten om risker och faror vid eventuella kemikalieolyckor på Sandvik Coromant AB i Gimo.

Sammanfattning

Verksamheten vid AB Sandvik Coromant omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagstiftningen ställer krav på företaget och på kommunen. Bland annat ska kommunen, som i detta fall representeras av Uppsala brandförsvar, regelbundet lämna information om vad du ska göra vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Om larmet går

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA.

Signalen "Viktigt meddelande" består av 7 sekunder långa ljud- stötar med 14 sekunders uppehåll emellan. Den pågår under minst två minuter. Radio- och TV-sändningar bryts för ett "Viktigt meddelande till allmänheten". Information läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.

Om du hör larmet:

  1. Sök skydd inomhus
  2. Stäng dörrar, fönster och ventilation
  3. Lyssna på radio och TV

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa.
Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök eller gas.
Eftersom röken och gasen följer med vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det blåser och undvika ett stå rakt i vindriktningen

Signalen "Faran över" är en enda lång signal som pågår i ca 30 sekunder. 

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15:00