Information

Brandförsvaret informerar: Om risker på GE Healthcare Bio-Sciences AB

Information till allmänheten om risker och faror vid eventuella kemikalieolyckor på GE Healthcare Bio-Sciences AB i Uppsala.

Sammanfattning

GE Healthcare Bio-Sciences verksamhet vid Boländerna omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagstiftningen ställer krav på företaget och på kommunen.

Beredskap och säkerhetsarbete

GE Healthcare Bio-Sciences i Uppsala bedriver ett omfattande säkerhetsarbete för att förebygga olyckor. Förutom de tekniska säkerhetsåtgärder som finns för att förebygga och begränsa skadan vid en olycka finns även planer för hur personalen ska agera vid en olycka. Dessa planer övas kontinuerligt. Företaget har ett djupgående samarbete med Uppsala brandförsvar och vi genomför gemensamma övningar för att kunna hantera de händelser som kan inträffa.

Varningssignal

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA.

Utomhus
Varning sker genom högtalare som under minst två minuter sänder ut en ljudsignal bestående av 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. När faran är över ljuder en lång signal på 30 – 40  sekunder.

Det är dessa signaler som testas klockan 15.00 den första måndagen i mars, juni, september och december.

Inomhus
Radio- och TV-sändningar bryts för ett "Viktigt meddelande till allmänheten".

Information läggs också ut på SVT:s text-TV sidan 599.