Rapport

Bostadspriser och tillgänglighet

Analys av effekten av tillgänglighet på bostadspriser i Uppsala kommun - en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Rapporten beskriver de ekonomiska förutsättningarna för bebyggelse under olika åtgärder i trafiksystemet. Centralt i analysen är beräkningen och beskrivningen av tillgängligheten med olika färdsätt, hur den utvecklas över tid och påverkas av föreslagna styrmedel.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.