Program

Bostadspolitisk strategi

Den bostadspolitiska strategin beskriver hur Uppsala kommun vill arbeta för att alla Uppsalabor ska ha ett bra boende.

Dokument

Sammanfattning

För att åstadkomma ett bra bostadssituation för alla Uppsalabor krävs ett nära samarbete mellan stat, kommun, privata byggherrar och bostadsförvaltare.

Den bostadspolitiska strategin har tre syften:

  • Ett övergripande syfte att åstadkomma en god bostadsförsörjning i kommunen.
  • Ett internt syfte att åstadkomma ett samlat agerande från nämnder och bolag.
  • Ett externt syfte att påvisa kommunens intentioner för parterna på bostadsmarknaden.