Handlingsplan

Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2019 till och med 2021

Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2019 till och med 2021

Sammanfattning

Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända är kommunens lokalplanering för målgruppen inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Planen revideras årligen och aktuell plan omfattar planperioden 2019– 2021. Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med boende för nyanlända på bästa sätt.