Handlingsplan

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2019-2021

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2019 till och med 2021 med utblick mot 2030.

Sammanfattning

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål är kommunens planering för bostäder och lokaler kopplade till socialnämndens verksamhetsområde. Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för individer i behov av socialt stöd på bästa sätt.