Riktlinje

Borgensprinciper

Kommunfullmäktige fattade beslut om principer för borgensåtagande i april 2014.

Sammanfattning

Ett beslut om borgensåtagande för en extern part är ett stöd som syftar till att underlätta för en verksamhet som är samhällsnyttig.

I dokumentet kan du läsa principerna för borgenåtagande. Bland annat: 

  • vilkor för borgenåtagande
  • beslut om borgen
  • infriande av borgen
  • ansökan om borgen.