Information

Befolkningsstatistik

Här hittar du olika typer av befolkningsstatistik, befolkningsprognoser och befolkningsutveckling från 1920 och framåt.

Dokument

Kommunfakta 2018

PDF, 454 KB | Lyssna

Du kan bland annat se befolkningsförändring, arbetsmarknadsstatistik och ekonomisk statistik. Kommunfakta tas fram av Statistiska Centralbyrån varje år.

Kommunfakta 2018: Barn och familj

PDF, 288 KB | Lyssna

Statistik över familjeförhållanden i Uppsala. Kommunfakta tas fram av Statistiska Centralbyrån varje år.

Befolkningsstatistik: Statistik per område 2016

PDF, 1 MB | Lyssna

Dokumentet innehåller statistik för kommunens geografiska områden. Du kan bland annat se befolkningens ålderssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning och medelinkomst.

Befolkningsstatistik: Statistik per tätort 2015

PDF, 612 KB | Lyssna

Dokumentet innehåller statistik för kommunens tätorter. Du kan bland annat se befolkningens ålderssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning och medelinkomst.