Program

Barn- och ungdomspolitiskt program

Från och med 2015 finns inget särskilt barn- och ungdomspolitiskt program. Barn- och ungdomsperspektivet ska istället finnas med i kommunens samtliga styrdokument.

Dokument

Barn- och ungdomspolitiskt program

PDF, 27 KB | Lyssna

december 2009

Sammanfattning

Det här programmet beskriver hur kommunen har arbetat med barn och ungdomar fram till 2014. Målet med programmet var bland annat att alla barn och ungdomar i Uppsala kommun ska växa upp under likvärdiga villkor i en god fysisk och psykisk miljö.