Avgifter

Avgifter inom omsorgerna för äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun

Uppsala kommuns omsorgsavgifter för äldre och funktionsnedsatta.

Dokument

Avgifter 2017

PDF, 140 KB | Lyssna

Sammanfattning

Dokumentet beskriver de avgifter som du betalar för bland annat

  • hemtjänst
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • dagverksamhet
  • vård- och omsorgsboende
  • hemsjukvård.