Information

Avgifter för livsmedelskontroll

Informationsblad om avgifter för livsmedelskontroll.

Sammanfattning

Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut avgifter för den offentliga kontrollen av livsmedel. Därför måste du som livsmedelsföretagare betala för att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollerar din verksamhet. Syftet med kontrollen är se om ditt företag har förutsättningar för att erbjuda säkra livsmedel och att kunden inte riskerar att bli vilseledd.