Avgifter

Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2019 för ansökan eller anmälan om avloppsanläggning. Timavgiften är 1 150 kronor från och med 1 januari 2018.