Riktlinje

Arvodesriktlinjer för överförmyndarnämnden

Riktlinjer för överförmyndarnämndens arvodesbeslut.

Dokument

Sammanfattning

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har krävts för uppdragets fullgörande.