Riktlinje

Arvodesriktlinjer för gode män till ensamkommande barn

Här läser du om vilka riktlinjer det finns för överförmyndarnämndens beslut om arvode för gode män till ensamkommande barn. Riktlinjerna beslutades 24 april 2017.

Sammanfattning

Riktlinjerna innehåller

  • nya arvodesriktlinjer för ensamkommande barn
  • bakgrund
  • konsekvensanalys
  • inlämningstider och arvodering.