Rapport

Årsredovisning 2018

Dokument

Sammanfattning

Kommunens årsredovisning beskriver vad som hänt under året och hur kommunen utvecklats utifrån de mål som kommunfullmäktige satt. Den redovisar också det ekonomiska resultatet.