Rapport

Årsredovisning 2010

Det här är Uppsala kommuns bokslut för år 2010. Kommunfullmäktige antog det 2 maj 2011.

Dokument

Sammanfattning

Viktiga händelser under året

  • För sjunde året i rad redovisar Uppsala kommun ett positivt resultat. Årets resultat blev 335 miljoner kronor. Det goda resultatet gjorde det möjligt att som extra ordinär post redovisa bidraget till citybanan i Stockholm med 168 miljoner kronor.
  • Med Uppsala klimatprotokoll startade kommunen ett samarbete med företag och organisationer för att föra klimatfrågorna framåt.
  • Uppsala kommun blev förvaltningsområde för finska.
  • Uppsala kommun deltog i världsutställningen i Shanghai.
  • Beslut om arenor och utbyggnad av Fyrishov.
  • Ny översiktsplan för kommunen.
  • Antalet turistnätter ökade med 11 procent.
  • Kommunens befolkning ökade med 3 036 personer.
  • Publikrekord på SM-bandyfinalen med 25 570 besökare.
  • Uppsala kommun ökade kommunikationen med medborgarna via sociala medier.