Rapport

Socialnämndens årsbokslut 2015

Socialnämndens bokslut för 2015

Sammanfattning

I rapporten kan du läsa om socialnämndens bokslut och ekonomiska resultat för 2015 och uppföljning av nämndens inriktningsmål.